O mnie

Ewa Gruza – profesor doktor habilitowany w Katedrze Kryminalistyki, Instytut Prawa Karnego.

Zainteresowania naukowe:

kryminalistyka, psychologia sądowa, prawo dowodowe, problematyka policyjna i opiniowania przez biegłych.

Ekspert w dziedzinie badań dokumentów.

Aktualnie:

Kierownik Podyplomowego Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

Opiekun Koła Naukowego „TEMIDA”